Home: Gen Con Indy 2013

Munchkin Quest (Board Game)

       

Board Game

Munchkin Quest

1.2

Learn to Play Munchkin Quest
13+none$2.00
Thu 10:00 pm - Fri midnight (BGM1343564)0/6
Fri 10:00 pm - Sat midnight (BGM1343565)0/6
Sun noon - 2:00 pm (BGM1343566)0/6

1.5

Munchkin Quest World Tournament: Final Round
13+expert$0.00
Sat 2:00 pm - 6:00 pm (BGM1343620)4/4
Munchkin Quest World Tournament: Preliminary Round
13+expert$4.00
Thu 8:00 pm - Fri midnight (BGM1343617)0/4
Sat 10:00 am - 2:00 pm (BGM1343619)0/4
Munchkin Quest World Tournament: Preliminary Round
13+expert$4.00
Fri 8:00 pm - Sat midnight (BGM1343618)1/8

1st Edition

Munchkin Quest
6+none$4.00
Thu 8:00 am - noon (BGM1340397)0/6
vs. MIB (Munchkin Quest)
13+expert$2.00
Fri 4:00 pm - 6:00 pm (BGM1343585)2/4
Sat 4:00 pm - 6:00 pm (BGM1343588)0/4
vs. MIB - Munchkin Quest
13+some$2.00
Fri 4:00 pm - 6:00 pm (BGM1350007)4/5
Sat 8:00 pm - 10:00 pm (BGM1350008)0/5